• یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.
  • آیا می دانید که عدم ثبت به موقع ظرفیت اشتغال,یکی از شاخص ترین محکومیتهای تخلفات انتظامی می باشد.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندسان
برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندسان برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندسان

22 و 23 آبان ماه در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد برگزار گردید

ادامه مطلب | 26 آبان 1393 - مدیر سایت
آگهي مجمع عمومي نوبت اول سازمان
آگهي مجمع عمومي نوبت اول سازمان آگهي مجمع عمومي نوبت اول سازمان

روز پنجشنبه 13آذر ماه 1393 در محل تالار شهروند برگزار می گردد

ادامه مطلب | 20 آبان 1393 - مدیر سایت
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
آخری بعدی