دسترسی مستقیم به سیستم ارجاع نظارت

 

باسمه تعالی
نظر به اینکه در برخی مواقع مشکلاتی برای سایت  خارج از اختیار و تصمیم سازمان بوجود می آید و در راستای امکان برقراری ارتباط بدون وقفه اعضای محترم سازمان با سیستم ارجاع نظارت ، از این تاریخ دسترسی به سیستم فوق از طریق آدرس مستقیم :  erja.esfceo.irامکان پذیر می باشد.
ارسال نظرات

نام:  
نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی:  
آدرس وب  
نظر شما :