1 مرداد 1397
1 2
 • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

 • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

 • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

 • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
 • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
 • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
 • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
 • تاییدیه فنی نقشه های سازه در سازمان،مجوزی قانونی برای اجرای مازادبر متراژ پروانه نبوده ودرصورت عدم اصلاح پروانه،مسئولیت اجرای مغایرباپروانه به عهده مهندس ناظرخواهد بود.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:4707

بازدید کل:38886381

بازدید ماهانه:4707

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیاُت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان

جهت مشاهده نظامنامه انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

esfceo.ir/upload/file/New%20Folder/10.pdf

نظر به اینکه هیاُت اجرایی انتخابات هیاُت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان انتخابات هیاُت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از ساعت  8 الی 16 روز پنجشنبه مورخ 1397/7/12 در محل / محل های زیر:

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و سایر محل هایی که متعاقبا اعلام می گردد.

برگزار خواهد نمود، لذا بدینوسیله از کلیه علاقمندان حایزشرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران، تاُسیسات مکانیکی، تاُسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 59 آئین نامه اجرایی آن بشرح زیر بوده و علاقه مند به عضویت در هیاَت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت می شود با در دست داشتن:

 1. اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی
 2. اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
 3. اصل و تصویر مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی (مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی)
 4. اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه.
 5. اصل و تصویر مصدق کارت ملی.
 6. دو قطعه عکس4*3
 7. تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان، اعضای شورای انتظامی و کارکنان سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی تحت هر عنوان و سایر کارکنان موضوع بند 6-ح نظامنامه انتخابات
 8. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
 9. گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاههای مورد تاُیید هیاُت اجرائی و دستگاه نظارت استان.

از تاریخ 97/04/07 الی 97/04/23 به محل هیاُت اجرایی انتخابات واقع در (اصفهان، چهارراه فرایبورگ، اداره راه و شهرسازی )مراجعه و ثبت نام نمایند.

بدیهی است، مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به درخواستهای ناقص یا درخواست هایی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواستهایی که نامزد عضویت در هیاُت مدیره دارای شرایط لازم یا مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته های ها یا گروههایی است که اعضای آن کمتر از 7 نفر موضوع تبصره 1 ماده 61 می باشد، ترتیب اثر داده نمیشود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان و حائز شرایط باشند.

                                                عبدالرسول جان نثاری

                                           رییس هیاُت اجرایی انتخابات هیاَت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

مشاهده اطلاعیه شماره یک هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره

نظامنامه انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها