ارتباط با هیات مدیره و بازرسان

 

هیات رئیسه سازمان :


مهندس احمد بناکار (رئیس سازمان)

رشته : عمران 

ایمیل :  banakar@esfceo.ir

مهندس آرش بخشی (نائب رئیس اول)

رشته : عمران

ایمیل: 

 

مهندس علیرضا پورهمایون (نائب رئیس دوم)

رشته : برق

ایمیل : 

مهندس امیر جعفر بهرامی (دبیر هیات مدیره)

رشته : نقشه برداری

خزانه دار سازمان :

مهندس حمیدرضا شفیعی اردستانی 

رشته : عمران

ایمیل : 


هیات مدیره سازمان:

رشته عمران :

دکتر سید علی ثابت

ایمیل : 

مهندس مصطفی مهربد

ایمیل : 

مهندس علی اصغر میرقادری

ایمیل:

عضو علی البدل رشته عمران :

مهندس بابک حاجی احمدی

ایمیل :

رشته معماری :

مهندس مهسا مهرآرام

ایمیل: 

دکتر مریم قاسمی

ایمیل:

مهندس لیلا پهلوان زاده

ایمیل:

عضو علی البدل رشته معماری :

مهندس حسن روانفر

رشته برق :

مهندس رابعه عرفان منش

ایمیل: 


عضو علی البدل رشته برق :

مهندس اصغر رحیمی

ایمیل :

رشته مکانیک :

مهندس محسن فضیله

ایمیل : 

عضو علی البدل رشته مکانیک :


مهندس وحید هاشم الحسینی

ایمیل:

عضو علی البدل رشته نقشه برداری :

مهندس حسین روحانی

ایمیل :

رشته ترافیک :

دکتر غلامرضا شیران

رشته : ترافیک

ایمیل : 

عضو علی البدل رشته ترافیک :

مهندس سید محمد مهدی موسوی

ایمیل :

رشته شهرسازی :

مهندس سید مسعود موسوی زاده

ایمیل: 

عضو علی البدل رشته شهرسازی :

دکتر اسداله کریمی

ایمیل :

بازرسان سازمان :

مهندس بابک زلکی زاده

رشته:  عمران

ایمیل: zalakizadeh@nezam-esf.ir

مهندس اصغر خاکزار

رشته : معماری

ایمیل : khakzar@nezam-esf.ir

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه