ارتباط با هیات مدیره و بازرسان

 

هیات رئیسه سازمان :

مهندس غلامحسین عسکری (رئیس سازمان)

رشته : عمران 

ایمیل :  askari@nezam-esf.ir

مهندس امیرحسین خیام باشی(نائب رئیس اول)

رشته : ترافیک

ایمیل: khayambashi@nezam-esf.ir

مهندس جلیل عمادی (نائب رئیس دوم)

رشته : عمران

ایمیل : emadi@nezam-esf.ir

مهندس سعید رحیمی (دبیر هیات مدیره)

رشته : برق

rahimi@nezam-esf.ir

هیات مدیره :

دکتر سید علی ثابت

رشته : عمران

ایمیل : sabet@nezam-esf.ir

مهندس حمیدرضا شفیعی اردستانی (خزانه دار سازمان)

رشته : عمران

ایمیل : shafeie@nezam-esf.ir

مهندس مجید تابش

رشته : عمران

ایمیل : tabesh@nezam-esf.ir

مهندس سید محمود نجفی الموسوی

رشته : عمران

ایمیل: najafialmosavi@nezam-esf.ir

مهندس مجتبی ربیع زاده

رشته : نقشه برداری

ایمیل: rabizadeh@nezam-esf.ir

مهندس محمد نشاسته گران

رشته : برق

ایمیل: neshastegaran@nezam-esf.ir

مهندس احمدرضا طاهری اصل

رشته : مکانیک

ایمیل: taheriasl@nezam-esf.ir

مهندس رضا کفعمی

رشته: معماری 

ایمیل : kafami@nezam-esf.ir

دکتر ابوذرمجلسی کوپایی

رشته: معماری

ایمیل: majlesi@nezam-esf.ir

مهندس علی محجوب (نائب رئیس دوم)

رشته : معماری

ایمیل : mahjoub@nezam-esf.ir

مهندس سید مسعود موسوی زاده

رشته : شهرسازی

ایمیل: 

بازرسان سازمان :

مهندس بابک زلکی زاده

رشته:  عمران

ایمیل: zalakizadeh@nezam-esf.ir

مهندس اصغر خاکزار

رشته : معماری

ایمیل : khakzar@nezam-esf.ir

مهندس سید محمد مهدی موسوی

رشته : عمران

ایمیل: mousavi@nezam-esf.ir

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه