اعضای شورای انتظامی

اعضای شورای انتظامی :

مهندس احمد اکبری

رئیس شورا

ایمیل :

مهندس مجید فائزی

نائب رئیس شورا

ایمیل:

مهندس حسن صلواتی

دبیر شورا

ایمیل:

دکتر محمد محمدی

عضو حقوقدان شورا

ایمیل :

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه