اعضای کمیسیون طرح و برنامه

اعضای کمیسیون طرح و برنامه :

مهندس محمد نشاسته گران- مهندس علی ثقفی نیا - مهندس علی بهلولی ماکویی - مهندس محمد عالی دوست - مهندس مهدی ترابی - مهندس اصغر رحیمی - مهندس احمد بیدرام

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه