سازندگان ذیصلاح


سازندگان ذیصلاح

مطابق با مواد 4 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33، اجرای عملیات ساختمان بر عهده مجری دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی می باشد.
لذا متقاضیان واجد شرایط دریافت و یا تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی در صلاحیت اجرا میتوانند با مطالعه دستور العمل ها و دریافت کاربرگ و فرم های مورد نیاز خود از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان - اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان نسبت به این امر اقدام نمایند.

آدرس اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان: اصفهان-خیابان هزار جریب-ابتدای خیابان آزادی-اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان (ساختمان آزادی) - اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان - کد پستی : 8168813111
لینک سایت اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان
شماره تماس اداره:14 - 36688011 - 031 داخلی 305 و 311
دستورالعمل سازندگان ذیصلاح
دستورالعمل سازندگان ذیصلاح (پیمان مدیریت)

مدارک و کاربرگ های سازندگان حقیقی
مدارک و کاربرگ های سازندگان حقیقی (پیمان مدیریت)
مدارک و کاربرگ های سازندگان حقوقی
مدارک و کاربرگ های سازندگان حقوقی (پیمان مدیریت)

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه