فرم های ثبت قرارداد

فرم های ثبت قرارداد :

قابل توجه اعضای محترم حقیقی سازمان
 
 در راستای تسهیل امور و کاهش مراجعات حضوری، پس از انتخاب ناظر در سامانه ارجاع نظارت با دانلود و انعقاد قرارداد جاری(ویرایش 6) با صاحبکار و همچنین تکمیل فرم معرفی هماهنگ کننده، ثبت قراردادهای چهارگانه ( سازه، معماری، برق و مکانیک - هر کدام 3 نسخه) توسط هماهنگ کننده معرفی شده امکان پذیر است و نیاز به حضور سایر ناظران در سازمان نیست.

 دانلود فایل قرارداد و معرفی نامه

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه