فرم های کنترل نظارت

فرم های کنترل نظارت :

فرم قرارداد نظارت

دفترچه کنترل ساختمان یک تا ده سقف سال 98

دفترچه کنترل ساختمان یک تا پنج سقف سال 98

برگ گزارش مرحله ای

گزارش تخلف ساختمان مهندسان ناظر

فرم شماره یک (کنترل اجرای ساختمان در مرحله فونداسیون سازه بتنی)

فرم شماره دو (کنترل اجرای ساختمان در مرحله سقف و ستون سازه بتنی)

فرم شماره سه (کنترل اجرای ساختمان در مرحله فونداسیون سازه فولادی)

فرم شماره چهار (کنترل اجرای ساختمان در مرحله تیر و ستون سازه فولادی)

فرم شماره پنج (کنترل اجرای سازه صنعتی (سوله) در مرحله فونداسیون)

فرم شماره شش (کنترل اجرای سازه صنعتی (سوله) در مرحله ساخت قطعات)

فرم شماره هفت (کنترل اجرای سازه صنعتی(سوله) در مرحله نصب قطعات)

فرم شماره هشت (کنترل ضوابط معماری در مرحله اجرای فونداسیون)

فرم شماره نه (کنترل ضوابط معماری در مرحله اجرای سقف و ستون)

فرم شماره ده (کنترل ضوابط معماری در مرحله اجرای تقسیم بندی فضاهای داخلی و خارجی معماری و عملیات سفت کاری)

فرم شماره یازده (کنترل اجرای معماری در مرحله عملیات نازک کاری و نماسازی ساختمان)

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده کنترل نظارت ساختمان های زیر هفت سقف

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

فرم درخواست حق الزحمه

ابعاد و مشخصات تابلوی راهنمای پروژه (تابلوی شناسه)

چک لیست کنترل موارد ایمنی در پروژه های ساختمانی

فرم انصراف

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه