معرفی سازمان

تاریخچه :

سازمان نظام مهندسى از اسفندماه سال ١٣٦٩ با نام سازمان نظام مهندسى ساختمان و تاسيسات و سازمان نظام مهندسى معمارى و شهرسازى شكل گرفت٠ در سال 1372 این دو سازمان در هم ادغام و تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان و تاسیسات را داد و پس از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفندماه سال 74 اولین دوره هیات در سال ١٣٧٦ براساس قانون جدید با عضویت سیزده نفر تشکیل گردید. دومین دوره هیات مدیره در سال 1379 ،سومين دوره هيات مديره در سال 1382، چهارمين دوره هيات مديره در سال 1385 ، پنجمين دوره هيات مديره در سال 1388 ، ششمین دوره هیات مدیره در سال 1391 و هفتمین دوره هیات مدیره در سال 1394 ، هشتمین دوره هیات مدیره در سال 1397 و نهمین دوره هیات مدیره در سال 1400 بوسیله اعضای نظام مهندسی انتخاب و مشغول به کار گردیدند.

 ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان عبارتند از :

  • مجمع عمومی
  • هيات مديره
  • شورای انتظامی استان
  • بازرسان

اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان به تناسب اعضای سازمان انتخاب می گردند. هم اکنون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با داشتن 31190 عضو دارای 15 نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی البدل می باشد٠

اعضاي سازمان تا تاريخ 97/08/20

رشته / پایه دارای پروانه فاقد پروانه کل
معماري 2546 2483 5029
شهرسازي 120 114 234
عمران 7878 4980 12858
مكانيك 2799 2336 5135
برق 2624 4735 7359
نقشه برداري 269 276 545
ترافيك 2 28 30
كل اعضا     31190
© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه