نحوه شرکت در دوره های آموزش مجازی

نحوه شرکت در دوره های آموزش مجازی

:ثبت نام کننده محترم؛ دوره آموزشی مجازی از طریق لینک

https://www.skyroom.online/ch/m.naserian/nezam-mohandesi

 Google chrome ترجیحاً با استفاده از

برگزار می گردد

(بدون خط تیره / مثال : ۲۰۱۰۰۰۷۰۶۶) نام کاربری: شماره پروانه

کلمه عبور : شماره پروانه (بدون خط تیره / مثال : ۲۰۱۰۰۰۷۰۶۶)

شماره تماس پشتیبان در هنگام برگزاری دوره: ۰۹۱۶۲۰۵۴۴۱۳

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه