نحوه شرکت در دوره های آموزش مجازی

نحوه شرکت در دوره های آموزش مجازی

ثبت نام کننده محترم دوره آموزشی مجازی، از طریق لینک های زیر 

لینک شماره  1 

https://www.skyroom.online/ch/m.naserian/nezam-mohandesi

لینک شماره 2

https://www.skyroom.online/ch/m.naserian/nezam-mohandesi2

لینک شماره 3

https://www.skyroom.online/ch/m.naserian/nezam-mohandesi3

 Google chrome ترجیحاً با استفاده از

برگزار می گردد

(بدون خط تیره / مثال : ۲۰۱۰۰۰۷۰۶۶) نام کاربری: شماره پروانه

کلمه عبور : شماره پروانه (بدون خط تیره / مثال : ۲۰۱۰۰۰۷۰۶۶)

نحوه ثبت نام افراد غیر عضو در دوره های آموزشی غیر مصوب (عمومی)

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه