نهمین دوره انتخابات

اخبار و اطلاعیه های هیات اجرایی نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

سایت هیات اجرایی نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

لیست اصلاحی کاندیداهای نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان به همراه کدهای تخصیص یافته

لیست اصلاحی کاندیداهای تایید صلاحیت شده نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

شیوه نامه تبلیغات نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

ابلاغ برنامه زمانبندی اصلاحی نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

فرم های عدم تعارض منافع و خود اظهاری کارکرد،ویژه داوطلبان نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

اطلاعیه هیات اجرایی انتخابات به منظور تکمیل فرم های خود اظهاری توسط کلیه داوطلبان نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان

ابلاغ بخشنامه نحوه استعفای کاندیدای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان

تمدید مهلت ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

تمدید مهلت ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

ابلاغ جدول زمانبندی اصلاحی نهمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها

ملاک اعمال سابقه دو سال فعالیت حرفه ای متقاضیان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان

تمدید زمان نام نویسی از نامزدهای انتخابات نهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

اعلام اعضای دستگاه نظارت و هیات اجرایی نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

تمدید بازه زمانی ثبت نام نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

شماره تلفن های محل ثبت نام نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان (در ساعات اداری)

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

اعلام بازه زمانی ثبت نام نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

نظام نامه انتخابات

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه