گاه شمار تفاهم نامه همکاری مشترک

امضا تفاهم نامه مشترک همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

عزم مسئولان استان بر آن است که به جای تقابل،بین دستگاه ها تعامل برقرار شود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان: رویکرد جدید مدیریت شهری بر تعامل و همکاری برای انجام وظایف و تکالیف به صورت مشترک و هم افزا است

جلسات هماهنگی و کارگروه های تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری

جلسه کارگروه بررسی و تسهیل در ضوابط عمرانی تفاهم نامه مشترک سازمان و شهرداری برگزار گردید

جزئیات تفاهم نامه سازمان با شهرداری اصفهان

امضا صورتجلسه(موسوم به ارجاع مستقیم)،پیرو تفاهم نامه مشترک همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان مورخ 9-9-1400

اجرایی سازی فرآیند وب سرویس ارتباطی بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و شهرداری اصفهان 17-9-1401

صورتجلسه مورخ 8-10-1401 در خصوص اجرایی سازی فرآیند وب سرویس ارتباطی بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و شهرداری اصفهان

۸ -۲۹دی و۶ بهمن1400: بررسی و تسهیل ضوابط عمرانی

1400/10/20 : آموزش و فرهنگ سازی

 ۱۴-۲۱-۲۲ دی و ۴ بهمن :کارگروه الکترونیک و هوشمند سازی

1400/9/30 : کارگروه تسهیل در ضوابط عمرانی

1400/10/5 : الکترونیک و هوشمند سازی

1400/10/5 : آموزش و فرهنگ سازی

1400/10/8 : جلسه کارگروه تسهیل ضوابط

1400/10/14: جلسه کارگروه الکترونیک و هوشمند سازی با نقشه برداری

۱۴و۱۹و۲۱ دی و۶و۱۴و۳۰ بهمن و ۱ اسفند 1400 : الکترونیک و هوشمند سازی

۲۶ دی و۱۷ بهمن و ۱ اسفند 1400 : آموزش و فرهنگ سازی

۲۹ دی و۶ بهمن 1400: بررسی و تسهیل ضوابط

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه