نجف آباد

دفتر نمایندگی نجف آباد

رئیس هیات اجرایی

مهندس غلامحسین سینایی (عمران)

09131314147

عضو هیات اجرائی

مهندس حسین معین (مکانیک)

09132317116

عضو هیات اجرائی

مهندس اصغر طاهری (معماری)

09131334968

آدرس دفتر

نجف آباد – اول خیابان 17 شهریور شرقی

کد پستی : 8514658885

پلاک : 831

 

03142743172

داخلی 0 : فاکس

داخلی 6 : MIS

03142743595

داخلی 1 : گاز

داخلی 7 : امور مالی

03142743596

داخلی 2 :امور مهندسی

داخلی 8 : معاونت

03142741844

داخلی 3 : کنتزل نقشه

داخلی 9 : ریاست

 

داخلی 4 : کنترل مضاعف

 

داخلی 5 : دبیرخانه

 

 

لیست اعضای دفتر 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه