یادآوری و تدقیق امور کنترلی در چارچوب های بندهای 1 ، 5 و 10 قانون ماده 15 به کلیه مهندسان طراح و ناظر معماری در خصوص سیما و منظر شهری

تاریخ انتشار: 1399/6/12


شرح خبر:

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه