پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش جدید مبحث دوازدهم

تاریخ انتشار: 1399/8/24


شرح خبر:

پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش جدید مبحث دوازدهم در وب سایت دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان به آدرس www.nbri.ir جهت نظرخواهی مهندسان گرامی تا تاریخ 30-9-99 قرار گرفت.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه