الزام پیمانکاران در اخذ و ارایه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری

الزام پیمانکاران در اخذ و ارایه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری

تاریخ انتشار: 1400/4/9


شرح خبر:

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه