فراخوان اعضا داوطلب دارای پروانه اشتغال سازندگان مسکن و ساختمان و اعضای دارای پروانه اشتغال با صلاحیت اجرا

فراخوان اعضا داوطلب دارای پروانه اشتغال سازندگان مسکن و ساختمان و اعضای دارای پروانه اشتغال با صلاحیت اجرا

تاریخ انتشار: 1400/5/16


شرح خبر:

با توجه به ابلاغ مصوبه هیات 4 نفره به شماره 16837/1400/11 مورخ 28/4/1400 و در راستای امکان سنجی و ارتقا کیفی از اعضا دارای پروانه اشتغال سازندگان مسکن و ساختمان و یا دارای پروانه اشتغال با صلاحیت اجرا،دعوت می گردد از تاریخ 20/5/1400 لغایت 20/6/1400 در سامانه سینا( قسمت ثبت نامه ،نوع:فراخوان،نامه:فراخوان اعضا دارای پروانه اشتغال سازندگان مسکن و ساختمان و صلاحیت اجرا) ثبت آماده بکاری نمایند.

شرایط :

1- عدم اشتغال طبق فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 2- در صورت اخذ اولین پروژه،تعهد اقدام مبنی بر تکمیل پرونده سازندگان مسکن و ساختمان طی 6 ماه 3- در صورت اخذ اولین پروژه،عدم امکان ارائه خدمات طراحی و نظارت 4- نداشتن محکومیت شورای انتظامی از درجه 3 به بالا (طی سه سال اخیر)

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه