تاکید سازمان بازرسی کل استان بر تشدید نظارت و پیشگیری از وقوع تخلفات جدید

تاکید سازمان بازرسی کل استان بر تشدید نظارت و پیشگیری از وقوع تخلفات جدید

تاریخ انتشار: 1400/6/4


شرح خبر:

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه