بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی جامع صنعت ساختمان اصفهان

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی جامع صنعت ساختمان اصفهان

تاریخ انتشار: 1400/6/10


شرح خبر:

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی جامع صنعت ساختمان اصفهان

6 الی 10 آبان ماه 1400
ساعت بازدید 10 الی 18

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان، کمربندی شرق،روبروی منطقه روشن دشت

برگزاری نمایشگاه با رعایت و حفظ کامل پروتکل های بهداشتی

09354806393
03136629096
03136633939

 www.sayaco.ir

 www.isfahanfair.ir

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه