هشدار سازمان بازرسی به شهرداران استان اصفهان در خصوص ثبت نظارت خارج از سامانه ارجاع نظارت

هشدار سازمان بازرسی به شهرداران استان اصفهان در خصوص ثبت نظارت خارج از سامانه ارجاع نظارت

تاریخ انتشار: 1400/6/15


شرح خبر:

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه