بروزرسانی شماره تلفن همراه اعضای محترم سازمان

بروزرسانی شماره تلفن همراه اعضای محترم سازمان

تاریخ انتشار: 1400/6/22


شرح خبر:

 پیرو نامه شماره430/32094 وزارت محترم راه و شهرسازی پیرامون بروزرسانی شماره تلفن همراه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندسان گرامی که شماره تلفن همراه آنها تغییر کرده است می توانند با مکتوب نمودن نام و نام خانوادگی،شماره تلفن همراه جدید و مهر و امضا، به سایت سازمان ( سامانه تیکتینگ- امور اعضا- تغییر شماره موبایل) مراجعه و تصویر درخواست مورد نظر را ارسال فرمایند.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه