تاکید مضاعف بر رعایت سلسله مراتب و اجتناب از اقدامات خارج از چارچوب قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن

تاکید مضاعف بر رعایت سلسله مراتب و اجتناب از اقدامات خارج از چارچوب قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن

تاریخ انتشار: 1400/7/8


شرح خبر:

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه