مهلت ارسال شکایات انتخاباتی

مهلت ارسال شکایات انتخاباتی

تاریخ انتشار: 1400/7/10


شرح خبر:

به اطلاع کلیه مهندسین محترم می رساند وفق ماده 70 آیین نامه اجرایی نظام مهندسی و کنترل ساختمان می توانند شکایات مربوط به انتخابات را تا پایان وقت اداری 5 روز بعد از اخذ رای به هیات اجرایی تسلیم نمایند.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه