قابل توجه اعضای محترم نقشه بردار؛ ثبت نام دوره آموزشی مجازی توقفگاه ها بر اساس مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

قابل توجه اعضای محترم نقشه بردار؛ ثبت نام دوره آموزشی مجازی توقفگاه ها بر اساس مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

تاریخ انتشار: 1400/10/20


شرح خبر:

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه