قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون ورود به حرفه مهرماه سال 1399 که حداکثر 2 نمره از حد نصاب لازم ( نمرات 48-49) بدست آورده اند

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون ورود به حرفه مهرماه سال 1399 که حداکثر 2 نمره از حد نصاب لازم ( نمرات 48-49) بدست آورده اند

تاریخ انتشار: 1400/11/2


شرح خبر:

ایشان می توانند با شرکت در دوره های آموزشی و قبولی در آزمون پایان دوره و اخذ گواهینامه آن،به عنوان پذیرفته شده در آزمون مذکور محسوب شوند، به شرط آنکه دوره های آموزشی تا پایان اسفند ماه 1400 برگزار و تاریخ گواهی نامه دوره آموزشی صادره قبل از مورخ 1-1-1401 باشد.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه