آرای مأخوذه در انتخابات نهمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

آرای مأخوذه در انتخابات نهمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

تاریخ انتشار: 1401/2/22


شرح خبر:

آرای مأخوذه در انتخابات نهمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان(هیأت عمومی فوق العاده مورخ 1401/02/22)

http://linkk.ir/HE7R2

مشاهده فایل نتایج 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه