تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی نقشه برداری تفکیک آپارتمان ها (عرصه و اعیان) سال 1401

تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی نقشه برداری تفکیک آپارتمان ها (عرصه و اعیان) سال 1401

تاریخ انتشار: 1401/4/1


شرح خبر:

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه