سومین نمایشگاه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

سومین نمایشگاه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

تاریخ انتشار: 1401/5/12


شرح خبر:

سومین نمایشگاه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه