مصوبات کارگروه مناسب سازی (دسترس پذیری جهت افراد دارای معلولیت) اردیبهشت ، خرداد و تیر 1401

مصوبات کارگروه مناسب سازی (دسترس پذیری جهت افراد دارای معلولیت) اردیبهشت ، خرداد و تیر 1401

تاریخ انتشار: 1401/5/13


شرح خبر:

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه