هفتمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه

هفتمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه

تاریخ انتشار: 1401/5/25


شرح خبر:

هفتمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه