طبق تفاهم نامه فی ما بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی توتیا / پارسه به مدت یکسال 30 درصد تخفیف به اعضاء نظام مهندسی ساختمان اصفهان، اعضاء سازمان نظام کاردانی ساختمان استان و پرسنل و خانواده های محترم ایشان

طبق تفاهم نامه فی ما بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی توتیا / پارسه به مدت یکسال 30 درصد تخفیف به اعضاء نظام مهندسی ساختمان اصفهان، اعضاء سازمان نظام کاردانی ساختمان استان و پرسنل و خانواده های محترم ایشان

تاریخ انتشار: 1401/6/1


شرح خبر:

طبق تفاهم نامه فی ما بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی توتیا / پارسه به مدت یکسال 30 درصد تخفیف به اعضاء نظام مهندسی ساختمان اصفهان، اعضاء سازمان نظام کاردانی ساختمان استان و پرسنل و خانواده های محترم ایشان

جهت استفاده از خدمات برای اعضا سازمان، ارائه کارت عضویت سازمان ، کانون کاردانها ارائه کارت عضویت کانون کاردانها و برای کارمندان ارائه کارت پرسنلی الزامی است.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه