فراخوان انتقال آزمایشگاه های دارای صلاحیت از راه و شهرسازی به منظور ارائه خدمت در پروژه های اقدام ملی مسکن بهارستان

فراخوان انتقال آزمایشگاه های دارای صلاحیت از راه و شهرسازی به منظور ارائه خدمت در پروژه های اقدام ملی مسکن بهارستان

تاریخ انتشار: 1401/9/1


شرح خبر:

به اطلاع می رساند که  با توجه به تعدد پروژه های اقدام ملی مسکن و محدودیت در صلاحیت و ظرفیت اشتغال آزمایشگاه های فعال در شهر بهارستان،  کلیه آزمایشگاههای استان که دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی هستند و داوطلب ارائه خدمات در پروژه های اقدام ملی مسکن شهر بهارستان می باشند، می توانند ظرف مدت  یک هفته از انتشار این فراخوان ،درخواست انتقال آزمایشگاه به شهر بهارستان را در سایت سازمان ( سامانه سینا- مدیریت نامه- ثبت نامه- نوع : فراخوان نامه: فراخوان انتقال آزمایشگاه های دارای صلاحیت) ثبت نمایند.

شایان ذکر است انتخاب آزمایشگاه ها جهت ارائه خدمات توسط کمیته ای از کارگروه خدمات فنی و آزمایشگاهی انجام می پذیرد.

متقاضیان جهت دسترسی به اطلاعات پروژه ها می توانند به شرکت عمران بهارستان مراجعه نمایند.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه