تمدید پروانه های اشتغال به کار مهندسان دارای صلاحیت اجرا به مدت شش ماه

تمدید پروانه های اشتغال به کار مهندسان دارای صلاحیت اجرا به مدت شش ماه

تاریخ انتشار: 1401/11/2


شرح خبر:

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه