نشست مشترک با موضوع سیاستگذاری و وحدت رویه در رعایت موارد ایمنی و آتش نشانی در تهیه نقشه های معماری

تاریخ انتشار: 1399/11/19


شرح خبر:

نشست مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با سازمان آتش نشانی اصفهان و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان و اداره کل راه و شهرسازی استان با موضوع سیاستگذاری و وحدت رویه در رعایت موارد ایمنی و آتش نشانی در تهیه نقشه های معماری بعنوان اولین گام در ارائه خدمات مهندسی روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه برگزار شد :

در این جلسه پس از بحث و بررسی مسایل مشترک موجود ، پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مبنی بر تشکیل فوری کارگروه ویژه با حضور کارشناسان هر چهار ارگان جهت برگزاری جلسات منظم و تدوین و ارائه وحدت رویه مسایل ایمنی و آتش نشانی در نقشه های معماری و تضمین اجرای آنها ، مورد موافقت و تاکید حاضرین قرار گرفت.

همچنین در این جلسه مقرر شد نمایندگان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان و سازمان نظام مهندسی استان نسبت به تهیه چک لیست مشترک و حداقلی نقشه های معماری لازم الرعایه توسط طراحان معمار جهت ارائه نقشه های معماری به شهرداریهای اصفهان مشترکا و به فوریت اقدام نمایند.

 در این نشست مدیرعامل و معاون محترم سازمان آتش نشانی اصفهان آقایان مهندس گلابی و عنایت زاده ، مدیران ارشد حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان آقایان مهندس عسگرپور و عمرانی ، رییس محترم اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی اداره کل راه و شهرسازی استان آقای دکتر لقمانی و مهندس کریمیان و نائب رییس سازمان استان و رییس گروه تخصصی معماری سازمان استان آقایان مهندس محجوب و خسروی دانش حضور داشتند.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه