فراخوان دفتر نمایندگی مبارکه قابل توجه مهندسان معمار،برق و مکانیک دارای صلاحیت نظارت

تاریخ انتشار: 1399/11/2


شرح خبر:

🔸قابل توجه مهندسان برق دارای صلاحیت نظارت
( کلیه پایه ها)

با توجه به اعلام نياز دفتر نمايندگي مبارکه، به تعداد محدودي مهندس برق دارای صلاحیت‏ نظارت (با اولويت شهرهای همجوار: زرین شهر، فولادشهر و بهارستان)، جهت نظارت ساختمان های کمتر از 600 مترمربع زیربنای فاقد کاندید در سیستم سینا، از كليه واجدين شرايط دعوت مي‏شود حداكثر تا تاريخ 7-11-99 با مراجعه به سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (گيشه) ثبت نام فرمايند.
لازم به توضيح است تعرفه‏ دفتر نمايندگي 100% تعرفه اصفهان، كسر ظرفيت در مناطق شهری به صورت كامل و درمناطق روستایی تعرفه 80% و کسر ظرفیت متناسب با آن می‏باشد، ضمناً حضور شخص مهندس جهت كسر از ظرفيت اشتغال و ارایه خدمات در منطقه الزامي است.

🔹قابل توجه مهندسان معمار دارای صلاحیت نظارت
( کلیه پایه ها)

با توجه به اعلام نياز دفتر نمايندگي مبارکه، به تعداد محدودي مهندس معمار دارای صلاحیت‏ نظارت (با اولويت شهرهای همجوار: زرین شهر، فولادشهر و بهارستان)، جهت نظارت ساختمان های کمتر از 600 مترمربع زیربنای فاقد کاندید در سیستم سینا، از كليه واجدين شرايط دعوت مي‏شود حداكثر تا تاريخ 7-11-99 با مراجعه به سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (گيشه) ثبت نام فرمايند.
لازم به توضيح است تعرفه‏ دفتر نمايندگي 100% تعرفه اصفهان، كسر ظرفيت در مناطق شهری به صورت كامل و درمناطق روستایی تعرفه 80% و کسر ظرفیت متناسب با آن می‏باشد، ضمناً حضور شخص مهندس جهت كسر از ظرفيت اشتغال و ارایه خدمات در منطقه الزامي است.

🔸قابل توجه مهندسان مکانیک دارای صلاحیت نظارت
( کلیه پایه ها)

با توجه به اعلام نياز دفتر نمايندگي مبارکه، به تعداد محدودي مهندس مکانیک دارای صلاحیت‏ نظارت (با اولويت شهرهای همجوار: زرین شهر، فولادشهر و بهارستان)، جهت نظارت ساختمان های کمتر از 600 مترمربع زیربنای فاقد کاندید در سیستم سینا، از كليه واجدين شرايط دعوت مي‏شود حداكثر تا تاريخ 7-11-99 با مراجعه به سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (گيشه) ثبت نام فرمايند.
لازم به توضيح است تعرفه‏ دفتر نمايندگي 100% تعرفه اصفهان، كسر ظرفيت در مناطق شهری به صورت كامل و درمناطق روستایی تعرفه 80% و کسر ظرفیت متناسب با آن می‏باشد، ضمناً حضور شخص مهندس جهت كسر از ظرفيت اشتغال و ارایه خدمات در منطقه الزامي است.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه