نخستین جشنواره فتومونتاژ با عنوان " چشمان کاملا باز" با محوریت مناسب سازی  بیان موانع بر سر راه افراد دارای معلولیت برای حضور در جامعه و توانمندی

تاریخ انتشار: 1399/8/29


شرح خبر:

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه