قابل توجه اعضای متقاضی دریافت مفاصاحساب دارایی

تاریخ انتشار: 1399/7/15


شرح خبر:

پیرو پیگیری های صورت گرفته با اداره کل امور اقتصاد و دارایی و ارسال اطلاعات کلیه اعضا تا تاریخ 1-7-99(به پیوست نامه دارایی به ادارات زیر مجموعه)
از تاریخ فوق، اعضای محترم می توانند بدون دریافت نامه از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان مستقیما به حوزه دارایی خویش، و در صورت عدم تشکیل پرونده در حوزه مالیاتی، به نزدیکترین اداره دارایی محل سکونت مراجعه و نسبت به دریافت مفاصاحساب اقدام نمایند.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه