بازدید رئیس سازمان استان از نحوه برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان مهرماه 99

تاریخ انتشار: 1399/7/4


شرح خبر:

مهندس عسکری رئیس سازمان به همراه دکتر قاری قرآن مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان اصفهان،مهندس زاغیان سرپرست معاونت مسکن و ساختمان و دکتر لقمانی رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اصفهان از آزمون ورود به حرفه مهندسان در محل دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) بازدید بعمل آوردند.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه