مراودات مالی میان ناظر و مالک

تاریخ انتشار: 1399/6/29


شرح خبر:

قابل توجه مراجعین محترم سازمان
از تاریخ 1-7-99، کلیه مراودات مالی میان ناظر و مالک تنها از طریق سازمان صورت می پذیرد و هیچگونه عودت وجه خدمات مهندسی به دلیل انصراف یا عدم وجود داوطلب نظارت و غیره در سازمان انجام نمی شود.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه