موافقت وزیر با جدول پیشنهادی هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا

تاریخ انتشار: 1399/5/19


شرح خبر:

محمود محمود زاده در نامه ای خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی کلیه استان ها ضمن اعلام موافقت مقام عالی وزارت جدول پیشنهادی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان را ابلاغ نمود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین در نامه ابلاغی متذکر گردیده : شایسته است با قید فوریت اقدامات بعدی در اجرای مفاد ماده 17 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان معمول گردد و نهایتا تعرفه خدمات مهندسی استانها در سال 1399 تعیین شود.
محمود زاده در ادامه با توجه به در حال بررسی و در دست اقدام بودن مبانی قیمت گذاری برای هفت رشته موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره نمود است که : تا زمان دریافت مبانی قیمت گذاری و سیر ترتیبات قانونی آن، ضرورت دارد هیات های استانی فوق الذکر نسبت به تعدیل تعرفه های خدمات مهندسی رشته های ترافیک، نقشه برداری و شهرسازی نیز با لحاظ شرایط استان و مقتضیات مرتبط با موضوع وفق ضوابط جاری اقدام نمایند.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه