فراخوان دفتر نمایندگی دشتی

تاریخ انتشار: 1399/5/12


شرح خبر:

قابل توجه كليه مهندسان برق دارای صلاحیت طراحی
( كليه پايه ‏ها)

با توجه به اعلام نياز دفتر نمايندگي دشتی، به تعداد محدودي مهندس برق با صلاحیت‏ طراحی (بر مبنای اولويت ثبت نام در گيشه) جهت ارایه خدمات طراحی برق در حوزه‏ دفتر نمايندگي دشتی، از كليه واجدين شرايط دعوت مي‏شود حداكثر تا تاريخ 15-5-99 با مراجعه به سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (گيشه) ثبت نام فرمايند.
لازم به توضيح است دفتر نمایندگی دشتی شامل 80 روستا می‏باشد که تعرفه روستاهای شعاع اول آن‏ 100% و مابقی 70% است، ضمناً حضور شخص مهندس جهت كسر از ظرفيت اشتغال و ارایه خدمات در منطقه الزامي می‏باشد.

قابل توجه كليه مهندسان مکانیک دارای صلاحیت طراحی
( كليه پايه ‏ها)

با توجه به اعلام نياز دفتر نمايندگي دشتی، به تعداد محدودي مهندس مکانیک با صلاحیت‏ طراحی (بر مبنای اولويت ثبت نام در گيشه) جهت ارایه خدمات طراحی مکانیک در حوزه‏ دفتر نمايندگي دشتی، از كليه واجدين شرايط دعوت مي‏شود حداكثر تا تاريخ 15-5-99 با مراجعه به سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (گيشه) ثبت نام فرمايند.
لازم به توضيح است دفتر نمایندگی دشتی شامل 80 روستا می‏باشد که تعرفه روستاهای شعاع اول آن‏ 100% و مابقی 70% است، ضمناً حضور شخص مهندس جهت كسر از ظرفيت اشتغال و ارایه خدمات در منطقه الزامي می‏باشد

قابل توجه كليه مهندسان مکانیک دارای صلاحیت نظارت
( كليه پايه‏ ها)

با توجه به اعلام نياز دفتر نمايندگي دشتی، به تعداد محدودي مهندس مکانیک با صلاحیت‏ نظارت (صرفاً از شهرهای اصفهان، بهارستان و جرقویه با اولويت ثبت نام در گيشه) جهت ارایه خدمات نظارت مکانیک در حوزه دفتر نمايندگي دشتی، از كليه واجدين شرايط دعوت مي‏شود حداكثر تا تاريخ15-5-99با مراجعه به سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (گيشه) ثبت نام فرمايند.
لازم به توضيح است دفتر نمایندگی دشتی شامل 80 روستا می‏باشد که تعرفه روستاهای شعاع اول آن‏ 100% و مابقی 70% است، ضمناً حضور شخص مهندس جهت كسر از ظرفيت اشتغال و ارایه خدمات در منطقه الزامی می‏باشد.

قابل توجه كليه مهندسان برق دارای صلاحیت نظارت
( كليه پايه ‏ها)
با توجه به اعلام نياز دفتر نمايندگي دشتی، به تعداد محدودي مهندس برق با صلاحیت‏ نظارت (صرفاً از شهرهای اصفهان، بهارستان و جرقویه با اولويت ثبت نام در گيشه) جهت ارایه خدمات نظارت برق در حوزه‏ دفتر نمايندگي دشتی، از كليه واجدين شرايط دعوت مي‏شود حداكثر تا تاريخ 15-5-99 با مراجعه به سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (گيشه) ثبت نام فرمايند.
لازم به توضيح است دفتر نمایندگی دشتی شامل 80 روستا می‏باشد که تعرفه روستاهای شعاع اول آن‏ 100% و مابقی 70% است، ضمناً حضور شخص مهندس جهت كسر از ظرفيت اشتغال و ارایه خدمات در منطقه الزامي می‏باشد.

قابل توجه كليه مهندسان معمار دارای صلاحیت نظارت
( كليه پايه ‏ها)
با توجه به اعلام نياز دفتر نمايندگي دشتی، به تعداد محدودي مهندس معمار با صلاحیت‏ نظارت (صرفاً از شهرهای اصفهان، بهارستان و جرقویه با اولويت ثبت نام در گيشه) جهت ارایه خدمات نظارت معماری در حوزه‏ دفتر نمايندگي دشتی، از كليه واجدين شرايط دعوت مي‏شود حداكثر تا تاريخ 15-5-99با مراجعه به سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (گيشه) ثبت نام فرمايند.
لازم به توضيح است دفتر نمایندگی دشتی شامل 80 روستا می‏باشد که تعرفه روستاهای شعاع اول آن‏ 100% و مابقی 70% است، ضمناً حضور شخص مهندس جهت كسر از ظرفيت اشتغال و ارایه خدمات در منطقه الزامي می‏باشد.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه