ارزیابی کیفی پیمانکاران فعال در حوزه املاک و حقوقی

تاریخ انتشار: 1399/4/15


شرح خبر:

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران فعال در حوزه املاک و حقوقی با در نظر گرفتن موارد زیر اقدام نماید.

موضوع خدمات: اخذ اسناد مالکیت تک برگی، نقشه برداری،بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن و کلیه فعالیت های حوزه معاونت املاک و حقوقی اداره کل
بدینوسیله از پیمانکاران دعوت می گردد جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی تا تاریخ 15-4-99 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد ایران) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2099003444000009
مهلت تحویل پاکات تا تاریخ: 30-4-99
نشانی: اصفهان خیابان سعادت آباد- اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
تلفکس: 36680003-031

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه