قابل توجه مهندسان ناظر

تاریخ انتشار: 1399/3/31


شرح خبر:

با توجه به گزارشات واصله در بعضی از رشته ها، مهندسان ناظر از قبول کارها در متراژ های پایین خودداری می نمایند، لذا چنانچه در اولین ارجاع از قبول کار امتناع شود، به ناچار سازمان با استفاده از ظرفیت قانونی( تبصره2 ماده 12) از اعضای سایر رشته ها استفاده خواهد نمود.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه