پاسخ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان به مکاتبه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص مصوبه چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا و اعلام نیاز یا عدم نیاز به گواهی مالیاتی

پاسخ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان به مکاتبه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص مصوبه چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا و اعلام نیاز یا عدم نیاز به گواهی مالیاتی

تاریخ انتشار:


شرح خبر:

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه