فراخوان دفتر نمایندگی بهارستان قابل توجه مهندسان برق،معماری و مکانیک دارای صلاحیت نظارت

فراخوان دفتر نمایندگی بهارستان قابل توجه مهندسان برق،معماری و مکانیک دارای صلاحیت نظارت

تاریخ انتشار:


شرح خبر:

🔸قابل توجه مهندسان برق دارای صلاحیت نظارت
▫️(پايه 3)
با توجه به اعلام نياز دفتر نمايندگي بهارستان، به تعداد محدودي مهندس برق دارای صلاحیت‏ نظارت "پایه 3" (با اولويت ثبت نام در گيشه) جهت ارایه خدمات نظارت تأسیسات برقی ساختمان های حدود 300 تا 600 مترمربع زیربنای حداکثر 3 یا 4 سقف فاقد کاندید در سیستم سینا، در حوزه‏ دفتر نمايندگي بهارستان، از كليه واجدين شرايط دعوت مي‏شود حداكثر تا تاريخ 12/12/1399 با مراجعه به سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (گيشه) ثبت نام فرمايند.
لازم به توضيح است تعرفه دفتر نمايندگي 100% می‏باشد، ضمناً حضور شخص مهندس جهت كسر از ظرفيت اشتغال و ارایه خدمات در منطقه الزامي است.

💠 قابل توجه مهندسان معمار دارای صلاحیت نظارت
▫️(پايه 3)
با توجه به اعلام نياز دفتر نمايندگي بهارستان، به تعداد محدودي مهندس معمار دارای صلاحیت‏ نظارت "پایه 3" (با اولويت ثبت نام در گيشه) جهت ارایه خدمات نظارت معماری ساختمان های حدود 300 تا 600 مترمربع زیربنای حداکثر 3 یا 4 سقف فاقد کاندید در سیستم سینا، در حوزه‏ دفتر نمايندگي بهارستان، از كليه واجدين شرايط دعوت مي‏شود حداكثر تا تاريخ 12/12/1399 با مراجعه به سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (گيشه) ثبت نام فرمايند.
لازم به توضيح است تعرفه دفتر نمايندگي 100% می‏باشد، ضمناً حضور شخص مهندس جهت كسر از ظرفيت اشتغال و ارایه خدمات در منطقه الزامي است.

🔹 قابل توجه مهندسان مکانیک دارای صلاحیت نظارت
▫️(پايه 3)
با توجه به اعلام نياز دفتر نمايندگي بهارستان، به تعداد محدودي مهندس مکانیک دارای صلاحیت‏ نظارت "پایه 3" (با اولويت ثبت نام در گيشه) جهت ارایه خدمات نظارت تأسیسات مکانیکی ساختمان های حدود 300 تا 600 مترمربع زیربنای حداکثر 3 یا 4 سقف فاقد کاندید در سیستم سینا، در حوزه‏ دفتر نمايندگي بهارستان، از كليه واجدين شرايط دعوت مي‏شود حداكثر تا تاريخ 12/12/1399 با مراجعه به سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (گيشه) ثبت نام فرمايند.
لازم به توضيح است تعرفه دفتر نمايندگي 100% می‏باشد، ضمناً حضور شخص مهندس جهت كسر از ظرفيت اشتغال و ارایه خدمات در منطقه الزامي است.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه