مکاتبه با دکتر محمودزاده معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص واگذاری زمین به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها

مکاتبه با دکتر محمودزاده معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص واگذاری زمین به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها

تاریخ انتشار:


شرح خبر:

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه