رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد شکایت تعدادی از اعضای سازمان با موضوع ابطال بند 3-2 مصوبه 17-11-1397 هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد شکایت تعدادی از اعضای سازمان با موضوع ابطال بند 3-2 مصوبه 17-11-1397 هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

تاریخ انتشار: 1399/12/18


شرح خبر:

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه