قابل توجه اعضای محترم طراح حقیقی و حقوقی

قابل توجه اعضای محترم طراح حقیقی و حقوقی

تاریخ انتشار: 1399/12/19


شرح خبر:

بر اساس ماده 4 از مبحث 2 مقررات ملی ساختمان با توجه به ضرورت مهر و امضای مسئول دفتر مهندسی طراحی بر روی نقشه های طراحی شده، مقتضی است نسبت به تمدید مجوز دفاتر مهندسی طراحی اقدام لازم صورت پذیرد.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه