ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی در سال 1400

ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی در سال 1400

تاریخ انتشار: 1400/1/10


شرح خبر:

با توجه به مصوبه هیات مدیره سازمان و با عنایت به بند 17-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نرخ خدمات مهندسی در چهار رشته و با درصد های جدول پیوستی فوق از فروردین ماه 1400 اجرایی می گردد.

دانلود فایل جدول تعرفه

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه